Valitse sivu

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 – ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille

Työllisyyden edistämisen toimijajoukko laajenee Keski-Suomessa: TE-toimisto ja kuntakokeilukunnat yhdistävät voimansa

Työttömien työnhakijoiden palveluissa tapahtuu muutos, kun osa lakisääteisistä työllisyyspalveluista siirtyy TE-toimistoilta kuntien järjestettäväksi 1.3.2021–30.6.2023.

Muutos ei aiheuta toimenpiteitä asiakkaille, vaan siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti kotikuntatiedon pohjalta. Kuntakokeilun asiakkaaksi siirtyvät saavat tiedon joko kirjeitse tai sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. TE-toimiston asiakkaaksi jääville ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia.

Valtakunnallisessa Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeessa on kaikkiaan 125 kuntaa ja 26 kokeilualuetta. Keski-Suomesta on mukana kaksi aluetta: Jyväskylän seudun kuntakokeilu, johon kuuluu Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski, sekä Jämsä-Keuruu-Saarijärvi-kuntakokeilu.

Kokeiluissa yhdistetään TE-toimiston ja kuntien voimavarat

Tavoitteena on, että yhdistämällä TE-toimistojen osaamista kuntien työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työnhakijat voidaan ohjata entistä nopeammin juuri heidän kannaltaan oikeisiin palveluihin ja nopeampaan työllistymiseen.

– Tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa työllisyyteen liittyviä palveluja asiakkaan näkökulmasta, sanoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

– Kokeilu mahdollistaa asiakkaille henkilökohtaiset ja räätälöidyt lähipalvelut, jossa paikallisten työmarkkinoiden tarpeet voidaan huomioida entistä tehokkaammin, Saarijärven työllisyyspäällikkö Anna-Marja Tamminen toteaa.

Lakimuutoksen myötä kokeilukunnille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä.

– Osa TE-toimiston henkilöstöstä siirretään kunnan työnjohdon alaisuuteen, ja kuntien ja valtion palveluja yhteensovitetaan asiakkaiden työllistymisen edistämiseksi aiempaa laajemmin, Keski-Suomen TE-toimiston johtaja Tuula Säynätmäki kertoo.

Ketkä ovat kuntakokeilujen asiakkaita?

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, jos vastaat kaikkiin näihin kolmeen kohtaan kyllä

  • Kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun.
  • Olet ilmoittautunut työnhakijaksi sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistämistä edistävässä palvelussa.
  • Kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:
    • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai
    • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi tai
    • olet alle 30-vuotias.

Lisätietoa työllisyyden kuntakokeilusta