Valitse sivu

Muuramen valtuusto piti kokouksen 28.5.2018. Kokouksen aluksi kunnanjohtaja Ari Ranta-aho esitteli Muuramen saamaa Parhaan Yrittäjäkunnan -pystiä.

Hyväksyyttiin Hiekkarinteen osto

Muuramen kunta ostaa 5000-neliön suuruisen Hiekkarinne-tilan 35 000 eurolla. Hiekkarinne tunnetaan parhaiten tanssilavasta. Hiekkarinne sijaitsee valtatien varrella ja sinne on hyvä liikenneyhteys. Tavoitteena on, että yleiskaavassa eritasoliittymän läheisyydessä olevat alueet osoitetaan työpaikka/yritysalueiksi. 

Hiekkarinteen tila sijaitsee strategisesti sellaisella paikalla, että se on perusteltua saada kunnan omistukseen. Kiinteistön arvoa määriteltäessä on huomioitu tilalla sijaitsevat rakennukset ja liittyminen vesijohtoon.

Vahvistettiin tonttien hinnat vuodelle 2019

Ensi vuodeksi on suunnitteilla laittaa hakuun Muuramen kunnan tontteja 22 kappaletta: Seunavuoresta 6 uutta tonttia, Kinkomaan Peltolammelta 10 tonttia sekä Hautalahdesta 10 tonttia.

Tonttien hinnoiksi esitetään valtuustolle:

A= 28 000 € /normaalit tontit
B= 30 000 €/puistoon rajoittuvat tontit, rantapuisto tai muu erityinen syy esim. näköala
C= 34 000 €/normaalia isommat ja paritalotontit
D= 25 000 €/pienet tai muut erityiset tontit
R= 60 000 € tai tarjous /rantatontit

Päijänteen rantamaisemiin sijoittuva Hautalahti tulee uutena alueena tonttitarjontaan. Alueella sijaitsee neljä rantapuistoon sijoittuvaa tonttia, joista on esteetön näkymä Päijänteelle. Hautalahden alueen neljän rantapuistoon rajoittuvan tontin hinnaksi esitetään 50 000 euroa. Tarpeen vaatiessa tonttien määrää voidaan tarkentaa. Rivi- ja kerrostalotonttien hintojen esitetään pysyvän ennallaan. Mikäli AP-tontille rakennetaan rivitalo, voidaan hinta määritellä rivitalotonttihinnoittelun mukaan eli 70 euroa /kem².

Hyväksyttiin Hautalahden ja Peltolammen asemakaavat

Hautalahti sijaitsee Päijänteen rannalla Riihivuorentien varressa. Asemakaava sisältää 103 asuintonttia. Kunnan maalla näistä on 80 kpl, josta 24 tontille sallitaan paritalon rakentaminen ja kahdelle myös rivitalon rakentaminen. Yksityisten mailla on 23 tonttia, joista ranta-alueella kahdeksan tonttia. Ajan myötä Hautalahdesta muodostuu noin 350 asukkaan asuinalue.

Päijänteen rantaan tulee virkistysalue, jolle saa sijoittaa alueen yhteisen leikkipaikan, uimarannan, laiturin ja venepaikkoja sekä autopaikkoja myös Lapinsaaren loma-asunnoille.

Liikenteellisesti kaava tukeutuu Riihivuorentiehen, joka osoitetaan kaduksi. Katualueelle on toteutettavissa kevyen liikenteen väylä Teollisuustien risteyksestä uuden asuinalueen läntiseen liittymään. Riihivuorentielle tulee kolme uutta katuliittymää, jotka johtavat uusille korttelialueille. Itäpäähän kunnan maalle on osoitettu suojaviheralue, johon voidaan sijoittaa mm. bussien kääntöpaikka.

Peltolampi laajentaa Ahvenlammen asuntoaluetta ja kehittää sitä viihtyisänä pientaloalueena. Uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja on 23 kpl, joista kaksi on omarantaista. Kortteleihin on muodostettu erikokoisia rakennuspaikkoja (1000 – 3000 m2) monipuolista tonttitarjontaa varten. Peltolammesta muodostuu noin 80 asukkaan asuinalue. Peltolammelle varataan alueita myös virkistyskäyttöön. Alue on lähes kokonaan liito-oravan elinpiiriä. Arvokkaat luontokohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle ja merkitty kaavaan erillisin merkinnöin.

Hyväksyttiin Tilinpäätös, Henkilöstökertomus ja arviointikertomus

Tilikauden tulos on 1 573 168,57 euroa ylijäämäinen. Ylijäämästä tehdään 1 100 000 euron vapaaehtoinen varaus palveluverkkoselvityksen havaintojen perusteella tehtäviä tulevia talonrakentamisinvestointeja varten. Jäljelle jäävä ylijäämä 473 168,57 euroa lisätään aikaisempien tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Valtuustolle esitettiin myös Henkilöstökertomus ja Arviointikertomus tiedoksi.

Katso tarkemmin valtuuston esityslista liitteineen