Valitse sivu

Muuramen kunnan tuloveroprosentti säilyy ensi vuonnakin 19,50 %:ssa. Se on edelleen Keski-Suomen toiseksi alhaisin. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Valtuusto vahvisti maanantaina 12.11.2018 tulovero- ja kiinteistöveroprosentit kuten koko ensi vuoden talousarvion.

Työllisyys paranee, verotulot nousevat

Ensi vuoden talousarvio on ylijäämäinen. Kunnan verotuloiksi arvioidaan 41,2 miljoonaa euroa, jossa on nousua tämän vuoden talousarvioon 2,4 miljoonaa euroa. Verotuloihin vaikuttaa myönteisesti työllisyyskehitys. Kunnan lainakanta laskee 20,9 miljoonaan euroon ja investointeihin varataan 4,4 miljoonaa euroa.

Kunnan kokonaismenot hallintokunnittain ovat yhteensä 61,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 (lisäys n. 4 % vuoteen 2018). Menot nousevat 85,5 miljoonaan euroon, kun siihen lisätään sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavalle Muuramen Hyvinvointi -liikelaitokselle myönnettävä avustus 23,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on lähes puolet (44 %) kunnan toiminnasta.

Menoissa selkeimmin kasvaa edelleen vanhuspalveluiden osuus. Ikärakenteen muutos selittää tämän kasvun. Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen toiminnasta JYTEltä siirtynyt perusterveydenhuolto on pysynyt budjetissa, mutta lisämenoja aiheuttavat vanhus- ja vammaispalvelut, perheiden palvelut sekä erikoissairaanhoito.

Uusia teollisuusalueita

Muurame kasvaa niin asukasluvulla kuin yritysten ja työpaikkojen määrällä mitattuna. Valtuusto hyväksyi Sillanniityn asemakaavan. Sillanniitty on tällä hetkellä Muuramen tärkein elinkeinopoliittinen hanke. Sillanniitty sijaitsee valtatie 9:n länsipuolella vinosti Shelliä vastapäätä. Valtatiellä kulkee yli 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sillanniityn aluetta kehitetään seudullisena kauppakeskuksena, jonne voi sijoittua ns. tilaa vaativaa erikoiskauppaa, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Kaupallisella alueella on rakennuspaikka, jossa on rakennusoikeutta osoitettu 20 000 kem².

Työpaikkatontit on osoitettu alueen pohjoisosaan teollisuusrakennusten korttelialueelle. Alueelle voidaan rakentaa myös toimintaan liittyviä myymälä- ja toimistotiloja sekä vapaa-ajan palveluja. Työpaikkatontteja on osoitettu ohjeellisesti 12 kappaletta.

Toinen teollisuusalueen kaavoituskohde on Kuusanmäessä, jonne suunnitellaan noin 15:tä teollisuus- ja yritystonttia.

Muuramen kunnan talousarvio kokonaisuudessaan Talous- ja strategiat-sivulla.