Valitse sivu

Ely-keskus päällystää Vanhan Nelostien Muuramessa syyskuun aikana. Työt kohteella on aloitettu kuivatuksen kunnostustoimenpiteillä jo heinäkuun lopulla. Päällystystyöt on tarkoitus saada valmiiksi 20.9.2022 mennessä.

Syyskuun alussa 5.-6.9.2022 kohteella aloitetaan sekoitusjyrsintätyöt, jossa nykyinen päällystekerros jyrsitään ja sekoitetaan rakennekerrokseen. Lisäksi kohteelle asennetaan teräsverkkoja sekä uutta mursketta. Sekoitusjyrsinnän jälkeen Vanha Nelostie on murskepintaisena niin pitkään kunnes uusi päällyste saadaan valmiiksi syyskuun aikana.

Vanha Nelostie on vilkkaasti liikennöity pyöräilyreitti Jyväskylän ja Muuramen välillä. Sekoitusjyrsinnän käynnistyttyä kannattaa mahdollisuuksien mukaan etsiä vaihtoehtoisia pyöräilyreittejä, kunnes päällystystyöt saadaan valmiiksi.

Aikatauluihin voi tulla muutoksia esimerkiksi vesisateiden takia.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä.