Valitse sivu

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräiset odotusajat 1.9.-31.12.2019

  • Kotihoito 0-1 vrk
    Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu.
  • Omaishoidon tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta
  • Tehostettu palveluasuminen 6 vrk, vaihteluväli 1-30 vrk
    Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Vanhus- ja vammaispalvelut