Valitse sivu

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26§ velvoitetaan kuntia julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedon siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.4.2020

  • Kotihoito 0–1 vrk
    Palvelu alkaa sovitusti, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu.
  • Omaishoidon tuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.
  • Tehostettu palveluasuminen 5 vrk, vaihteluväli 1–15 vrk
    Odotusaika alkaa siitä, kun palvelutarpeenarviointi on tehty ja palvelutarve todettu sekä päättyy siihen, kun palvelua tarjotaan asiakkaalle.

Vanhus- ja vammaispalvelut