Valitse sivu

Kunnanvaltuusto myönsi eilen kokouksessaan vastuuvapauden muiden tilivelvollisten tapaan myös kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle tilikaudelta 2019 äänin 28–5. Tarkastuslautakunta oli esittänyt vastuuvapauden eväämistä tilintarkastuskertomuksen perusteella. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnanvaltuustolle ei ole esitetty Hyvinvointi-liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteita, kunnanhallitus ei ole esittänyt talousarviossa sitovia toiminnallisia tavoitteita kunnanhallituksen ja Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toimialueelle, ja kuntalain mukainen talousarvio liikelaitoksen toiminnasta vuodelle 2019 puuttuu.

Valtuuston kokouksessa todettiin, että varsinaisia väärinkäytöksiä asiassa ei ole tehty, vaan kyse on ennemminkin muotovirheestä, joka tulee jatkossa korjata. Voittaneeseen esitykseen sisältyi toimenpidekehotus, jonka mukaan valtuusto edellyttää uuden parlamentaarisen työryhmän perustamista. Kesäkuun loppuun mennessä nimettävä työryhmä valmistelee vuoden 2021 talousarvion tavoitteet ja rakenteet syyskuun loppuun mennessä.