Valitse sivu

Valtiokonttorin myöntämä yritysten kustannustuen toinen hakukierros avautui haettavaksi tänään 21.12. Hakuaika päättyy 26.2.2021.

Yritysten kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi, ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea. Tuki on tarkoitettu kaikille yritysmuodoille, myös henkilöyhtiöille. Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este. 

Kustannustuesta löytyy lisäinfoa Valtiokonttorin verkkosivuilta. Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista.