Valitse sivu

Maksuton koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista/saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen

  • jos oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi
  • jos esiopetuksen ja 1.- ja 2. luokan oppilaan matka on 3,5 km pidempi
  • tai jos koulumatka oppilaan iän tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti ilman hakemusta. Koulukuljetussuunnitelma laaditaan touko-kesäkuussa ja päätökset koulukuljetuksista pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Opetuksen verkkosivulla on luettavissa Muuramen kunnan koulukuljetussääntö. (Vahvistettu Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan kokouksessa 19.3.2019)

Esiopetuksen ja perusopetuksen kuljetusten aikataulut ja tiedot liikennöitsijöistä löytyvät Opetuksen verkkosivulta

Linkki-koululaislippu

Koululaislippu on Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen tai yksityisen koulun perusopetuksen oppilaalle myöntämä ja luovuttama, asiakkaalle maksuton lippu. Lippu on määräaikainen ja voimassa perusopetuksen lukuvuotena kello 6.00-17.30. Kortilla voi kulkea koulumatkat kodin ja koulun välillä, yhteensä kaksi vaihdollista matkaa päivässä (vaihto-oikeus yksi tunti).

Käyttämättä jääneitä koululaislipun matkoja ei hyvitetä oppilaalle. Niitä ei myöskään voi siirtää käytettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Kun koulumatkat on koulupäivän osalta käytetty tai kortilla matkustetaan muuna kuin koulupäivänä, matka tulee maksaa joko rahalla tai muulla lipulla. Vapaa-ajalla joukkoliikennematkoja tekevälle koululaiselle kannattaa hankkia erillinen Waltti-matkakortti ja ladata sinne omarahoitteisesti joko arvoa tai kauden.

Harkinnanvarainen koulukuljetus tai kuljettamista varten myönnettävä avustus
Jos koulumatka on alle 5000 m (tai esiopetuksen ja 1. ja 2. luokan oppilaille alle 3500 m), niin huoltaja voi hakea koulukuljetusta tai kuljettamista varten myönnettävää avustusta. Perusteltu hakemus asiantuntijalausuntoineen osoitetaan Muuramen kuntaan opetuspalveluihin tai koulun rehtorille. Harkinnanvarainen koulukuljetus tai avustus kuljettamista varten myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan ja hakemukset käsitellään koulukuljetussuunnitelman laatimisen yhteydessä touko-kesäkuussa. Päätökset pyritään lähettämään koteihin kesäkuun aikana.

Hakemukset tulee jättää keväällä ennen koulujen loppumista koulun rehtorille tai Muuramen kunta/opetuspalvelut, Virastotie 8 (PL 1), 40950 Muurame.