Valitse sivu

Kansainvälisen energiakriisin vuoksi riski sähköpulaan joutumisesta koskee myös Suomea. Muuramen kunta osallistuu omalta osaltaan valtakunnalliseen sähkönsäästöön säästämällä sähköä kulutushuippujen aikana. Kulutushuiput ajoittuvat arkiaamuihin ja iltapäiviin.  

Sähkön säästötoimista huolimatta sähkön toimittajat saattavat joutua toteuttamaan hallittuja 1,5-2 tunnin mittaisia, ennakolta ilmoitettavia sähkökatkoja. Hallittujen sähkökatkojen tarkoituksena on välttää sähköntoimituksen kantaverkon romahtaminen, joka johtaisi pidempiaikaiseen, jopa päivien mittaiseen sähkökatkoon. 

Muuramen kunnassa on tehty päätös siitä, että katuvalot ovat pimeänä aamuisin, joka on toinen kulutushuipuista. Tämä liittyy Muuramen kunnanhallituksen 12.12.2022 tekemään päätökseen varautumistoimenpiteistä energiavajeeseen. Kunnan varautumissuunnitelmassa toimenpiteinä ovat 22.12.2022 – 5.3.2023 välisenä aikana mm. se, että katuvalot, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen valaistus on pois päältä aamuisin. Valot syttyvät illaksi hämäräkytkimellä. Valot ovat kuitenkin päällä ELY-keskuksen hallinnoimilla tieosuuksilla. ”Aamupimeys” koskee tasapuolisesti kaikkia kunnan kiinteistöjä, liikuntapaikkoja ja katuvaloja. 

Ohessa linkki kunnan verkkosivuilla olevaan tiedotteeseen, jossa on lisätietoa sähkön säästöstä sekä toimintaohjeita sähkökatkojen varalle: Sähkökatkoja luvassa tänä talvena – katso kunnan vinkit – Muurame. Sähkökatkoihin varautumisesta on verkkosivujen lisäksi tiedotettu Muuramelainen-lehdessä. Lisäksi Muuramen kouluista ja päiväkodeista on lähetetty ennen joulua erilliset viestit koteihin sähkökatkoihin varautumisesta. Viesteissä on muun informaation ohella pyydetty huolehtimaan siitä, että koululaisilla on riittävästi heijastimia ja käytössään myös taskulamppu (tai otsalamppu tai kännykkä). 

Sähköpulan riskiä pienentää se, että sähköä käytetään säästeliäästi erityisesti silloin, kun sähkönkulutus on suurinta. Säästötoimenpiteillä Muuramen kunta on mukana yhteiskunnan ”talkoissa”, joilla voidaan vaikuttaa sähköpulan todennäköisyyteen ja toivottavasti estää kantaverkon romahtaminen vähentämällä sähkönkulutusta. Kantaverkon romahtaessa useamman päivän sähkökatkokset olisivat äärimmäisen haasteellisia yhteiskunnalle, jossa esimerkiksi ilmanvaihto, lämmitys, ruoanvalmistus, vessojen ja vesihuollon toimivuus, ruokatarvikkeiden saatavuus ja polttoainepumppujen toimiminen ovat pääsääntöisesti riippuvaisia sähköverkon toimivuudesta.