Valitse sivu

Toimintaohjeita koronavirusepidemian ajalle

Tälle sivulle on koottu koronavirusepidemiaa koskevaa tietoa

Muuramen koronapalvelunumero muuttuu 8.5.2022 alkaen. Uusi numero on 014 266 2791.

Huom! Käytä ensisijaisesti sähköistä Omaolo-palvelua

Kansallinen puhelinneuvonta koronavirusasioissa  p. 0295 535 535 (ei terveysneuvontaa!)

Koronarokotusten sähköinen ajanvaraus  Hyvis-palvelussa, tai puhelimitse arkisin numerossa 014 266 2791. Numero palvelee maanantaista perjantaihin kello 10–16. Mikäli puheluun ei vastata, jätä takaisinsoittopyyntö ja ajanvarauksesta soitetaan sinulle takaisin.

Edelleen rokotusaikoja suositellaan varaamaan ensisijaisesti sähköisen Hyvis-palvelun kautta.

Lisätietoa koronarokotuksista 


Muuramessa rauhallinen koronatilanne (tarkistettu 13.12.2022)

Viime viikolla Muuramessa todettiin 19 uutta koronavirustartuntaa, edellisellä viikolla tartuntoja oli kuusi. Testauskriteerien vuoksi virallisilla näytteillä todetusta tartuntamäärästä ei voida tehdä johtopäätöksiä tartuntojen kokonaismääristä, joka on huomattavasti suurempi. 56% otetuista testeistä oli viime viikolla positiivisia.

Maakunnallisen ohjeen mukaan eristys- ja karanteenipäätöksiä ei enää tehdä, koska niistä ei enää ole tässä epidemiatilanteessa hyötyä. Positiivisista koronatestivastauksista ei enää 24.1.2022 alkaen ole soitettu, vaan niistä tulee tekstiviesti, jossa on ohjeet hoitoon hakeutumisesti tarvittaessa. Tartuntatautihoitaja on kuitenkin SOTE–työntekijöihin yhteydessä, mikäli näytteenotossa on tieto tästä.

Virallinen testaaminen on tarpeen yleensä vain alla esitetyissä erityistilanteissa tai silloin jos testitulosta tarvitaan tartuntatautipäivärahan saamiseksi eikä testiä ole mahdollista tehdä työterveyshuollossa. Oireisten tulee jäädä kotiin kunnes oireet ovat helpottuneet, mikäli koronatartunta on testillä varmistettu on syytä välttää kontakteja vähintään viisi vuorokautta oireiden alusta

On tärkeä jatkaa aikaisemmin annettujen ohjeiden noudattamista huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja turvavälien toteutumisesta. THL suosittelee maskin käyttöä edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä.

  • niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • niille, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka.

Suosituksen päivityksestä huolimatta jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.


 

Neljännet koronarokotukset laajenevat elokuun aikana

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) antoi 18.7. uuden suosituksen, jonka mukaan kunnat voivat alueensa epidemiatilanteen vaatiessa laajentaa neljännet koronarokotukset portaittain tiettyihin väestöryhmiin jo heinäkuun aikana, mutta kuitenkin viimeistään elokuun alusta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pyritään aloittamaan laajennetut koronarokotukset 1.8. alkaen tai kuntien rokoteresurssien mukaan. Kunnat tiedottavat omilla sivuillaan rokotusten etenemisestä väestöryhmissä.

Neljännet koronarokotukset etenevät porrastetusti 1.8. alkaen parin viikon välein seuraavissa ryhmissä:

yli 70-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin
18–69-vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
60–69-vuotiaat, jotka eivät kuulu lääketieteellisiin riskiryhmiin
Alueellinen epidemiatilanne on Keski-Suomen alueella osastohoidon tarpeen valossa rauhallinen. THL:n laskemien koronarokottamisen vaikuttavuutta arvioivien NNV-lukujen mukaan näin rauhallisessa epidemiatilanteessa yhden sairaalahoitojakson ehkäiseminen vaatisi usean rokottajan kuukauden työpanoksen. Koronarokotenyrkki linjasi, että väestön terveyden kannalta on merkityksellisempää turvata muun muassa aiemmin määriteltyjen riskiryhmien rokottaminen sekä päivystys-, osasto- ja kesäajan vastaanottotoiminta. KSSHP:n alueella rokottamista jatketaan heinäkuussa THL:n aikaisemman suosituksen mukaisille riskiryhmille jo annettujen aikojen mukaisesti.

Neljännen tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta. Tehosterokotteiden pääasiallinen tarkoitus on tehostaa suojaa vaikeaa taudinkuvaa vastaan. Tartuntoja vastaan rokotteiden hyöty on vaatimattomampi ja lyhytaikaisempi. Kesälomakauden päättyessä tautia on todennäköisesti enemmän liikkeellä. Kun tehosterokotukset ajoitetaan elokuulle, saadaan rokotuksista suurempi hyöty myös tartuntaa vastaan.

Lisätietoa THL:n sivuilta.

 


Voimakkaasti immuunipuutteisten viidennet annokset

THL suosittelee voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille viidettä koronarokoteannosta. Tehosteannoksen voi antaa, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4–6 kuukautta.

THL:n alustavien tutkimustulosten mukaan neljännen rokoteannoksen jälkeen vasta-aineiden määrä jää voimakkaasti immuunipuutteisilla keskimäärin kolmasosaan siitä rokotevasteesta, joka terveillä aikuisilla on kolmannen annoksen jälkeen. Voimakkaasti immuunipuutteisilla yksilöiden välinen vaihtelu rokotevasteessa on suurta, sillä immuunipuutoksen vakavuus vaikuttaa vasteeseen.


Neljänsien annosten laajennus 70–79-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville

THL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville 70–79-vuotiaille. 7.6.2022 alkaen voi aikoja alkaa varaamaan soittamalla terveysaseman numeroon 014 2662791 klo 8-16 välisenä aikana.

Tärkeimpänä syynä rokotusten laajentamiselle on kansalaisten yhdenvertainen kohtelu: nyt kertyneen tiedon mukaan sairaalahoitoisen taudin riski on epidemiatilanteesta riippumatta 70–79-vuotiailla riskiryhmäläisillä hieman suurempi kuin nyt rokotuksiin oikeutetuilla yli 80-vuotiailla, joilla ei ole vastaavia sairauksia.

Lisäksi uudet tarttuvammat ja rokotussuojaa paremmin kiertävät omikronkannat ovat lisääntyneet Euroopassa, vaikka uusienkin viruskantojen leviämistä jarruttaa kesän aikana koronaviruksilla todettu vahva vuodenaikavaihtelu. Tämänhetkisen tiedon perusteella ei voi luotettavasti ennustaa, aiheuttavatko uudet herkemmin leviävät omikronlinjat tapausmäärien ja mahdollisten koronan vuoksi tapahtuvien sairaalahoitojen nousua kesän aikana Suomessa.

Neljänsillä rokoteannoksilla pyritään ennen kaikkea ehkäisemään iäkkäiden sairaalahoitoa ja vähentämään koronaan liittyviä kuolemia. Neljättä annosta suositellaan 70–79-vuotiailla riskiryhmiin kuuluville, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo lisätietoa neljännestä rokoteannoksesta.

Luettelo riskiryhmistä: Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin?

 


Neljänsien koronarokotteiden saavien ryhmä laajenee maltillisesti KSSHP:n alueella (tarkistettu 18.5.2022) 

KSSHP:n alueella suositellaan neljänsiä koronarokoteannoksia iäkkäille järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä oleville henkilöille. Lisäksi rokotetta suositellaan myös niille, joilla terveyden ja toimintakyvyn heikentyminen vaikeuttaa kotona pärjäämistä.

Muuramessa ajan voi varata terveysaseman ajanvarauksen numerosta 014 266 2791 arkipäivinä klo 8-16. 


KSSHP:n alueella tarjotaan jatkossa uutta Nuvaxovid-koronarokotetta yli 18 vuotta täyttäneille.

Rokotetta suositellaan erityisesti niille henkilöille, joille ei voida antaa aiemmin käyttöön tulleita koronarokotteita tai rokotukset ovat jääneet kesken esimerkiksi allergisen reaktion vuoksi.

Rokotetta voidaan antaa myös niille, jotka haluavat Nuvaxovid-koronarokotetta muiden koronarokotevalmisteiden sijasta.

Myös raskaana oleville, joille ei voida antaa mRNA rokotetta, voidaan antaa Nuvaxovid-rokotetta.

Aiemmin sairastettu koronavirustauti ei ole este Nuvaxovid-rokotteen antamiselle. Nuvaxovid-rokotteella ei ole myyntilupaa kolmansille rokoteannoksille ja siksi tätä rokotetta ei anneta kolmantena rokotteena, ellei pohjalla ole lääketieteellistä syytä.

Koronarokotus-aikoja voi varata keskiviikko-iltapäiville Muuramen terveysasemalta 23.3. lähtien numerosta 014 659 309.

Numero palvelee maanantaista torstaihin, kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Palvelussa on käytössä automaattinen takaisinsoiton rekisteröityminen, eli pelkkä soitto ajanvarauspuhelimeen riittää. Mikäli puheluun ei vastata, palvelusta otetaan soittajaan myöhemmin yhteyttä ilman erillistä takaisinsoittopyyntöä.


THL suosittelee kolmansia annoksia riskiryhmään kuuluville 12–17-vuotiaille (tarkistettu 7.3.2022)

12–17-vuotiaille kolmas rokoteannos voidaan antaa 6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Kolmas annos voidaan antaa myös muille 12–17-vuotiaille, jos se on tarpeen erityisestä syystä, esimerkiksi rokotustodistusta varten.


Muurame antaa nyt neljänsiä koronarokotteita voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille (tarkistettu 10.1.2022)

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia 12 vuotta täyttäneille ihmisille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehosteannoksen voi antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3−4 kuukautta.

Voimakkaasti immuunipuutteiseksi katsotaan ryhmät, joilla on jokin seuraavista riskitekijöistä:

Elinsiirto
Kantasolusiirto
Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
Immunosuppressiivinen syöpähoito
Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Koronarokotusten sähköinen ajanvaraus Hyvis-palvelussa, tai puhelimitse arkisin numerossa 014 659 309. Numero palvelee maanantaista torstaihin, kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Palvelussa on käytössä automaattinen takaisinsoiton rekisteröityminen, eli pelkkä soitto ajanvarauspuhelimeen riittää. Mikäli puheluun ei vastata, palvelusta otetaan soittajaan myöhemmin yhteyttä ilman erillistä takaisinsoittopyyntöä.

Kaikkia koronarokoteannoksia on hyvin saatavilla ja aikoja rokotuksiin myös – tervetuloa rokotukseen.

 


Koronarokotukset: THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen välin lyhentämistä (tarkistettu 29.12.2021)

THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen välin lyhentämistä. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisille kolmatta annosta suositellaan aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Uusi annosvälisuositus on tehty omikronvariantista saadun uuden tiedon valossa.

Muuramen terveyskeskuksessa järjestetään pop up -koronarokotukset joka keskiviikko kello 14–16. Pop up -rokotukset tullaan järjestämään ainakin tammikuun loppuun saakka. Rokotteita annetaan tuolloin ilman ajanvarausta, päivään saavat tulla kaikki rokotukseen sillä hetkellä oikeutetut, eli kun aikaraja 2. ja 3.annoksen välillä täyttyy. Pop up -rokotukseen tulijat ottavat terveysasemalle saapuessaan vuoronumeron, jolla ilmoittaudutaan rokotettavaksi ajanvarauspisteessä.

Jos on varannut ajan influenssarokotukselle, 3. koronarokoteannos voidaan antaa samalla kertaa, mikäli edellisestä rokotekerrasta on kulunut vähintään 4 kuukautta. Tässä tapauksessa ei tarvitse varata erikseen aikaa koronarokotukselle.

Sähköinen ajanvaraus

Koronarokotusaikoja voi varata edelleen sähköisesti Hyvis-palvelussa tai puhelimitse, p. 014 659 309. Ajanvarausnumero palvelee maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15. Palvelussa on käytössä automaattinen takaisinsoiton rekisteröityminen, eli pelkkä soitto ajanvarauspuhelimeen riittää. Mikäli puheluun ei vastata, palvelusta otetaan soittajaan myöhemmin yhteyttä ilman erillistä takaisinsoittopyyntöä. Kunnassa huolehditaan, että kolmansien annosten antaminen ei hidasta ensimmäisten ja toisten rokoteannosten antamista.

Mikäli et pääsekään rokotukseen varaamanasi aikana, peru aika, että se voidaan antaa jollekin muulle. 

 

Ohjeita rokotukseen tulevalle

Rokotettavan tulee pukeutua helposti riisuttavaan yläosaan ja käytettävä kasvosuojaa. Rokotettava saapuu terveyskeskuksen pääovesta, josta on opastus oikeaan paikkaan. Terveyskeskuksen sisätiloihin voi tulla aikaisintaan 5 minuuttia ennen rokotusaikaa. Sairaana ei saa tulla rokotukseen.


Kuvassa Muuramen terveyskeskus ja sen pääsisäänkäynti, jonka katoksen vasemmalla puolella on parkkeerattu henkilöauto. OIkealla puolella pyörätelineessä on muutama polkupyörä.

Hyvinvointi-liikelaitoksen toiminta  
(tarkistettu 17.1.2022)

Miten toimin, jos epäilen koronavirustartuntaa?

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi koronavirustartuntaa, arvio tilanteesi ensisijaisesti Omaolo.fi palvelussa. Sen kautta saat tarvittaessa koronatestiajan ilman muun yhteydenoton tarvetta. Ellei sinulla ole mahdollisuutta Omaolon käyttöön, voit olla yhteydessä  puhelinneuvontaan, p. 014 659 303. Puhelin palvelee arkisin kello 8–16. Koronapuhelimeen jätettyihin soittopyyntöihin vastataan saman päivän aikana. Muina aikoina ota yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan numeroon 116 117. Sinut haastatellaan puhelimessa ja saat lisäohjeet siitä, miten tulee toimia. 

Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja oireiden ajan

Terveydenhuollossa tehdään koronavirustestejä ensisijaisesti

  • Kaikkille vakavaoireisille potilaille terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella
  • Riskiryhmiin kuuluville oireisille henkilöille
  • Raskaana oleville
  • Sote-työntekijöille

Voit halutessasi tehdä kotitestin

Jos kotitesti on negatiivinen, on tärkeää, että vältät kontakteja oireiden ajan.
Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei yleensä ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Tällöin on syytä välttää kontakteja vähintään viisi vuorokautta oireiden alusta.
Kerro sairastumisestasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti.

 

Liikelaitoksen muu toiminta

Avosairaanhoito ja suun terveydenhoito toimivat tällä hetkellä koronatilanteesta huolimatta normaalisti. Hoidon tarpeen arviointi tehdään aina puhelimitse.

Terveyskeskuksessa asioidessa on hyvä edelleen käyttää maskia.

Ota aina ensin yhteyttä vastaanottoihin puhelimitse p. 014 2662791 (avosairaanhoito), 014 2662743 (suun terveydenhuolto).

Neuvola ja kouluterveydenhuolto toimivat pääosin normaalisti.  Psykososiaalinen oppilashuolto toimii ajanvarauksella. Perhekeskuksen ryhmätoiminnat jatkavat erityisin turvallisuusohjein toimintaansa. Sosiaalitoimistossa hoidetaan asiat ajanvarauksella p. 014 659 957.

Apuvälinepalvelu ja hoitotarvikejakelu toimivat normaalisti. Kuntoutuksen ryhmät ovat kaikki vielä peruttu, yksilöterapiat jatkuvat rajoitetusti.

Terveyskeskussairaala toimii normaalisti, mutta tarpeetonta asiointia osastolla tulee välttää.  

Kotihoito toimii normaalisti. Epidemiatilanteesta johtuen käynteihin voi tulla muutoksia. 

 


Kunnan toiminta
(tarkistettu 14.12.2021) 

Kunta hoitaa virallista viestintää

Koronavirusepidemiaan varautumisesta ja tilanteen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kunnan verkkosivuilla. Kunnan viestinnästä vastaa ensisijaisesti kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmä ja liikelaitosjohtaja. 

Virastotalo 

Virastotalon asioinnissa kirjastoa lukuun ottamatta ollaan toistaiseksi etäpalvelussa. Neuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostitse. Mikäli asian hoitaminen vaatii kasvokkaista tapaamista, tapaaminen sovitaan ajanvarauksella. Eri toimialojen yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta. Laskujen sähköistä maksamista suositellaan, ohjeet löytyvät kunnan verkkosivulta.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vierailut vanhusten ja muissa asumispalveluyksiköissä sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla on sallittu erityisin ohjeistuksin. 

Vanhus- ja vammaispalvelujen neuvonta- ja palveluohjausnumerosta 040 7152 991 annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa vanhus-ja vammaispalveluista ma–pe klo 9–11.

Lieväoireisten potilaiden ei tule kuormittaa sairaanhoidon kapasiteettia, vaan jäädä kotiin sairastamaan, jotta hoito pystytään turvaamaan vakavasti oireileville.

Vakavissa ja epäselvissä tapauksissa ota yhteys terveyskeskuksen ajanvaraukseen puhelimitse, p. 014 266 2791. Virka-ajan ulkopuolella otetaan yhteyttä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päivystyksen puhelinneuvontaan, numeroon 116 117. Viittomakielisille on avattu valtakunnallinen tekstiviestipalvelu numerossa 050 902 0163. Terveyskeskuksen tiedote toimimiseen koronavirusepäilytilanteissa löytyy päivitettynä terveyspalvelujen verkkosivulta.

Ajankohtaiset koronavirustartuntoihin liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivulla.