Valitse sivu

Kunnan hallintosääntö on asiakirja, jonka mukaan kunnan toiminta on järjestetty ja jota on lakien lisäksi noudatettava. Hallintosääntö siis ohjaa kunnan hallintoa ja toimintaa ja se on sitova eli siitä poikkeaminen ei ole mahdollista ilman, että hallintosääntöä muutetaan. Hallintosäännön ohella kunnan toiminnan muita keskeisiä ohjausvälineitä ovat strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kunnan uuden hallintojohtajan ensimmäiseksi suureksi työtehtäväksi osoitettiin hallintosäännön uudistaminen. Uudistus on toteutettu kokonaisuudistuksena eli jokainen hallintosäännön pykälä on käyty lävitse. Uudistustyössä on toimialajohtajien johdolla kootut muutostarpeet, jotta hallintosääntö vastaisi sitä, miten kunnassa todellisuudessa toimitaan sekä pyritty yhtenäistämään toimialajohtajien ja esihenkilöiden tehtävien vastuita henkilöstö-, talous- ja yleistoimivaltaa koskevilta osin. Luonnosta kirjoittaessa on huomioitu Kuntaliiton hallintosääntömallin tarjoama peruskehikko. Uudistuksessa on huomioitu myös kunnan toimintojen osittainen siirtyminen hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa.

Hallintosääntö on toimitettu kommentoitavaksi valtuutetuille, lautakunnille, vaikuttamistoimielimille, kunnan työntekijöille ja kuntalaisille.

Luonnosta muokataan tarvittaessa kommenttien pohjalta ja ne toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle, kun hallintosääntö tulee päätettäväksi joulukuun aikana. Uuden hallintosäännön voimaantulopäiväksi tullaan esittämään 1.1.2023.